top of page

Ngày học ở trường – Thời gian

 • Tại Trường Clyde Quay (CQS), học sinh được phép đến trường từ 8h30 sáng.

 • Chuông trường reo lúc 9h sáng. Tất cả học sinh phải có mặt tại trường trước khi chuông reo. Cho dù bất kỳ lý do nào, nếu học sinh đến sau khi chuông trường reo thì phải đến văn phòng của trường để đăng ký.

 • Thời gian nghỉ giải lao sáng (Morning Tea) là từ 10h30 đến 10h50 sáng. Học sinh có thể ăn đồ ăn morning tea và vui chơi trong giờ nghỉ giải lao sáng.

 • Ăn trưa (lunch) bắt đầu từ 12h30 đến 1h25. Trong thời gian này, học sinh ăn trưa và vui chơi.

 • Ngày học kết thúc lúc 3 giờ chiều.

 • Nếu học sinh rời trường trước 3 giờ chiều thì phải đăng ký tại văn phòng cho dù bất kỳ lý do nào.

IMG_0742.JPG

Các lớp học tại Trường Clyde Quay (CQS)

 • Trường có 5 lớp gọi là “whanau”

 • Harakeke là lớp 0 và 1

 • Pohutukawa là lớp 1 và 2

 • Karaka là lớp 3 và 4

 • Ngaio là lớp 5 và 6

 • Rimu là lớp 7 và 8

 • Học sinh 5 tuổi sẽ bắt đầu học lớp Harakeke và có thể chuyển lên lớp Pohotukawa khi có thể trong cùng năm học. Tại các lớp học khác, toàn bộ học sinh sẽ chuyển lên lớp trên khi kết thúc năm học.

Giáo viên tại Trường Clyde Quay (CQS)

 • Giáo viên Hiệu trưởng Trường Clyde Quay (CQS)là Liz Parata hoặc gọi là cô “Whaea Liz”

 • Mỗi lớp học có từ 2 giáo viên trở lên

 • Harakeke (lớp 0 và 1) có 3 giáo viên là Kerry, Janessa và Kura, lúc nào cũng có 2 giáo viên trên lớp

 • Lớp Pohutukawa có 3 giáo viên là Xandra, Marlaina và Amanda

 • Lớp Karaka có 3 giáo viên là Cameron, Anne và Caroline

 • Keith và Leon là 2 giáo viên lớp Ngaio (Lớp 5 và 6)

 • Giáo viên của Rimu (lớp 7 và 8) là Mel và Sandy

 • Văn phòng có 2 nhân viên là Helen và Catherine

 • Annette quản lý thư viện

 • Amanda là giáo viên dạy phù đạo môn đọc và tiếng Anh (ELL)

 • Trường Clyde Quay (CQS) có nhiều trợ lý giảng dạy hỗ trợ các lớp và các nhóm học sinh đặc biệt

 • Robert là Quản lý Trường Clyde Quay (CQS)    

IMG_0737.JPG
bottom of page