top of page

Aso o le Aoga – Itula e tā ai le logo

 

O le Aoga a Clyde Quay – E mafai ona taunu’u mai tamaiti aoga mai le itula e 8.30am.

E amata le Aoga i le tāina o le logo i le itula e 9.00am.  O tamaiti aoga uma lava e tatau ona i totonu o le aoga i le taimi e tā ai le logo lea. Afai e tuai atu le tama po’o le teine aoga ua te’a le taimi e tā ai le logo amata, ona alu lea i le ofisa ole aoga e saini le tusi e fa’ailoa ai ua taunu’u.

O le malologa o le taeao e amata mai i le va o le 10.30am i le 10.50am.  O le taimi lea e mafai ai ona ai meaai māmā a tamaiti ma ta’aalo ai.

O le malologa ole aoauli e amata mai i le va o le 12.30pm i le 1.25pm. O le taimi lea mo le meaai ole aoauli ma ta’aalo ai tamaiti..

E tu’ua le aoga i le itula e 3.00pm

Afai e fia vave alu ese se  tama po’o se teine aoga ae le’i o’o i le taimi e tu’ua ai le aoga i le itula e 3.00pm, ona tatau lea ona  alu i le ofisa o le aoga e saini i le tusi e fa’ailoa ai lea ua vave ona alu ese mai le aoga.

IMG_0742.JPG

Vasega a le Aoga o Clyde Quay

 

E lima matou vasega ma e fa’aigoaina o le “Whanau”

Haraeke  o le Tausaga/Vasega 0 – 1 Tamaiti Aoga

Pohutukawa Tausaga/Vasega  1 – 2 Tamaiti Aoga

Karaka o le Tausaga/Vasega 3 – 4  Tamaiti Aoga

Ngaio ole Tausaga/Vasega 5 – 6 Tamaiti Aoga

Rimu ole Tausaga/Vasega 7 – 8 Tamaiti Aoga

 

O tamaiti e 5 tausaga e amata ile vasega Harakeke ona toe si’i lea i Pohutukawa pe afai ua talafeagai ona si’i  i totonu lava o le tausaga lea fa’atoa amata ai. O isi vasega uma fa’atoa si’i fa’atasi uma lava tamaiti aoga i le isi vasega fou pe a ua ma’ea le fa’aiuga o le tausaga.

O le Aufaigaluega a le Aoga a Clyde Quay

 

O le Pule Aoga o Clyde Quay o Liz Parata ae matou te valaauina o ia o “Whaea Liz”

O vasega ta’itasi e sili atu i le tasi Faiaoga.

O le Vasega Harakeke e to’a tolu faiaoga, ae to’alua lava e faiaoga ai i so’o se aso. O Kerry, Janessa ma Kura o igoa ia o Faiaoga.

E to’a tolu Faiaoga o le Vasega o Pohutukawa o Marlaina, Amanda ma Xandra.

E to’a tolu Faiaoga o le Vasega o Karaka o Cameron, Anne ma Caroline.

O le Vasega o Ngaio e to’a lua Faiaoga o Keith ma Leon.

O le vasega o Rimu e to’a lua Faiaoga o Mel ma Sandy

O le Ofisa o le Aoga e to’a lua le aufaigaluega o Helen ma Catherine

O le Faletusi Aoga e vaaia e Annette

O Amanda o ia lea o le Faiaoga o lo’o a’oa’oina tamaiti i le faitau tusi ma tamaiti aoga o lo’o taumafai e a’oa’oina le gagana Fa’aperetania.

O le matou Aoga e to’atele lava Faiaoga Lagolago o lo’o fesoasoani i vasega ma kulupu o lo’o mana’omia le fesoasoani fa’apitoa.

O Robert o ia lea o lo’o va’aia le lotoa a le Aoga.

IMG_0737.JPG
bottom of page